SÖDERBYKARLS SOCKEN

Historia

Söderbykarl tillhör Norrtälje Kommun och är beläget 6 mil öst om Uppsala och 8 mil Norr om Stockholm. Socknen ligger med andra ord i hjärtat av Roslagen med utmärkta kommunikationer till Norrtälje stad somligger 1,7 mil söder om Söderbykarl.

År 1796 slogs Söderby och Karls socknar samman och Söderby-Karls, idag Söderbykarls, socken bildades. Åren 1983-2005 ökade innevånarantalet med 28 % och det pekar fortfarande uppåt, idag finns ca 1 000 personer bosatta i vår 116 km2 stora socken.

Landskapet är rikt varierat med åkrar, ängar, skogar och vattendrag. Detta gör att både växter och djur trivs. Älg, rådjur och vildsvin är vanligt förekommande. Här häckar även havsörn och trana. Socknen har flera naturvårdsreservat, bland annat Vågsjöns och Norrmarjumsmossens naturvårdsområden. Ett trettiotal sjöar finns i socknen varav flera inbjuder till fiske och bad.

Här har varit befolkat flera tusen år, vilket de över 1900 fornlämningar man funnit vittnar om. Från bronsåldern finns 325 rösegravar, 40 gravfält från äldre och yngre järnåldern, tre fornborgar, en runsten, kyrkoruin från medeltiden och Sankt Karlungs källa. I museet på Erikskulle hembygdsgård förvaras Viksbåten, det enda svenska fyndet av en mindre relativt väl bevarad båt från vikingatiden.

Största ort är Söderbykarl, där socknens kyrka (före detta Söderby kyrka) är belägen. Ursprungligen stod här en träkyrka som uppförts invid den viktiga vattenleden mellan Norrtäljeviken och Söderby. Den nuvarande kyrkan byggdes under början av 1300-talet.

Söderbykarls Skola

Söderbykarls förskola, fritids och skola finner du på landsbygden mitt i Roslagen i en fantastiskt vacker miljö nära skog, elljusspår, fotbollsplan och på vintern spolad hockeyrink. I bygden finns kulturskatter och omgivningar som tas tillvara i verksamheten.

Byskolan arbetar för kvalitet och långsiktighet med barnen i centrum. Skolan bedriver undervisning från förskoleklass upp till årskurs 6. Utbildningen sker i ett nära samarbete med barn, lärare och föräldrar i en hälsosam och trygg miljö.


Föreningsliv 

I Söderbykarl blomstrar föreningslivet och här finns något för alla; ung som gammal. 

Bygdegårdsföreningen Nyby kapell

LRF - Lantbrukarnas Riksförbund

Röda korset

Svenska kyrkan

Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening/Erikskulle

Söderbykarls idrottsförening

Söderbykarls utvecklingsgrupp