MEDLEMSKAP

Så här enkelt blir du medlem alternativt förnyar ditt medlemskap:

Betala via swish 123 133 98 29 eller till bankgiro 349-0984
Betalningsmottagare: Söderbykarls Utvecklingsgrupp.

Ange ditt namn, adress och e-postadress i meddelande/på inbetalningskortet.

Medlemsavgift per kalenderår
Privatpersoner: 100 kr, barn och ungdomar under 18 år gratis.
Företag: 100 kr.
Föreningar: Medlemskap och föreningslogga på hemsidan gratis.