Vad behöver göras för att Söderbykarl ska bli ännu bättre? Vad är viktigt för dig?
Vi är tacksamma för idéer och synpunkter. 

Om du har tips på något som händer i byn som vi borde ta med här eller har funderingar, välkommen att maila pemw@telia.com. 

Styrelsen

Ordförande: Per-Erik Wilén
pemw@telia.com 
076-886 56 82

Vice ordförande: Arne Theorin
arnetheorin40@telia.com
072-719 00 25

Kassör: Anette Höglund-Wilén 
hoglund-wilen@etanet.se
070-972 94 59 

Sekreterare: Anita Theorin  
anitatheorin@gmail.com
073-427 00 55

Ledamot: Lena Malm 
lena.s _m@hotmail.com
070-849 09 91 

Suppleant: Jörgen Gustavsson
jorgen.gustavsson@gmail.com

Suppleant: Ove Eriksson
ove_eriksson@telia.com
070-666 42 10

Suppleant: Emma Widnersson Nyström 
emma.widnersson@gmail.com
076-833 99 34