Vi som bedriver denna verksamhet är en ideell förening med syfte att bidra till en positiv utveckling av Söderbykarl genom samverkan mellan kommun, skola, företag, boende och ideella grupperingar. Föreningen skall sträva efter att stärka Söderbykarls attraktionskraft lokalt, besöksmässigt och som etableringsort för inflyttning och företagande.

Söderbykarls utvecklingsgrupp

- är till för boende och alla med anknytning till Söderbykarl. Det är en föreningen som kan bevaka allas gemensamma intressen och göra Söderbykarl ännu trevligare att bo och verka i.

Gruppen bildades den 30 september 2008.

Vi är tacksamma för idéer och synpunkter på vad vi kan arbeta med. Vad behöver göras för att Söderbykarl ska bil ännu bättre. Vad är viktigt för dig?

Ta gärna kontakt med någon av oss!

Ditt medlemsskap är mycket viktigt för bygdens utveckling.


Verksamhet

Detta har hänt sedan starten 2008:

 • Skickat in en skrivelse till Trafikverket och Länsstyrelsen angående vägsituationen i Söderbykarl.

 • Haft flera dialogmöten med politiker och tjänstemän vid Norrtälje kommun, Trafikverket och Länsstyrelsen för att uppmärksamma myndigheterna på situationen. Som ett resultat påbörjar glädjande nog Trafikverket snart en förstudie på hur väg 76 och 283 ska göras säkrare.

 • Arrangerat stormöte med kommunalrådet Kjell Jansson.

 • Ordnat blomkrukor med 50-skyltar för att på ett trevligt sätt få trafikanterna att sänka farten.

 • Satt upp påskris vid infarterna till centrala Söderbykarl, initierat pumpastråk vid Halloween och marschaller vid advent.

 • Inlett projekt "Det attraktiva landskapet- ett skyltfönster för bygden" tillsammans med Upplandsmuseet.

 • Arbetat för skolans bevarande, kontaktat och skrivit brev till politiker och berörda myndigheter.

 • Planterat buskar och träd på Söderbykarls skolgård skänkta av Strödja Handelsträdgård.

 • Samlat företagare, föreningar, skola och ”Söderbykarlsbor” för att gemensamt diskutera vad vi vill åstadkomma i bygden.

 • Skapat en hemsida där vi presenterar Söderbykarls socken med bl.a. företag, föreningar, skola och aktuella arrangemang.

 • Rustat upp Strödjabadet med hjälp av Leader bidrag och frivilliga krafter. Buskage har röjts, livbåt och nya trädgårdsmöbler har köpts in, bryggorna är utbytta och en grillplats har byggts. Vägen, P-platsen och stranden har grusats. En eloge till markägaren Anders Jonasson som varit mycket tillmötesgående och hjälpsam samt till Roberth Carlsson, Norrby Cement som hämtat och transporterat bryggorna och även hjälpt till med andra transporter.

 • Anordnat simundervisning vid Strödja badplats tillsammans med Söderbykarls idrottsförening.

 • Arrangerat Bykampen 2011 tillsammans med LRF.

 • Satt upp banderoller ”soderbykarl.se” vid Strödja Handelsträdgård och Söderbykarls Prästgård.

 • Satt upp skyltar som hälsar - Välkommen till Söderbykarls socken

 • Satt upp 8 st. anslagstavlor runt om i socknen.

 • Sökt och fått bidrag från Roslagens Sparbank och Leader Uross.

 • Vinnare utsedd i Söderbykarls Utvecklingsgrupps loggatävling. Många olika förslag och jättefina teckningar hade inkommit på den tidigare utlysta loggatävlingen. Söderbykarls Utvecklingsgrupp fastnade för flera, men främst ett bidrag som tydligt visar den världsberömda Viksbåten som hittats i Söderbykarl. Som tack för hjälpen med den fina båt-loggan har vinnaren Mirella fått biocheckar.


Medlemskap i Söderbykarls ideella förening

Vill du vara med och påverka?
Vi hoppas att alla boende och de med anknytning till Söderbykarl vill bli medlemmar i Söderbykarls utvecklingsgrupps ideella förening. Ditt medlemsskap är mycket viktigt för bygdens utveckling

Målet med utvecklinggruppens arbete är att göra Söderbykarl trevligare att bo och verka i.


Så här enkelt blir du medlem/förnyar medlemskapet:

Betala in till bankgiro 349-0984, betalningsmottagare: Söderbykarls Utvecklingsgrupp.
Ange ditt namn, adress, telefonnr, och e-postadress på inbetalningskortet.

Om inte alla uppgifter ryms när du betalar över internet kan du komplettera
per e-post till utvecklingsgruppen@soderbykarl.se.

Medlemsavgift
Privatpersoner: 100 kr, barn och ungdomar under 18 år gratis.
Företag: 100 kr.
Föreningar: Medlemskap och föreningslogga på hemsidan gratis.


Vill du ha ditt företags logga med i registret på företagssidan?

Kontakta någon i Utvecklingsgruppen, telefonnummer finner du under "kontakt"
eller skicka ett meddelande via länken nedan så ringer vi dig!

Logga på hemsidan kostar 400 kr.