Byskolan mitt i Roslagen

Söderbykarls förskola, fritids och skola finner du på landsbygden mitt i Roslagen i en fantastiskt vacker miljö nära skog, elljusspår, fotbollsplan och på vintern spolad hockeyrink. I bygden finns kulturskatter och omgivningar som tas tillvara i verksamheten.

Byskolan arbetar för kvalitet och långsiktighet med barnen i centrum. Skolan bedriver undervisning från förskoleklass upp till årskurs 6. Utbildningen sker i ett nära samarbete med barn, lärare och föräldrar i en hälsosam och trygg miljö.

Läs mer på vår skolas och förskolas hemsida här.