Bygga och bo i Söderbykarl

Det finns gott om byggbar mark, och ser du en fin backe där du skulle vilja bygga dig en villa kan du ta kontakt med markägaren direkt. Det är inte alls otroligt att du får köpa.

Ta också tidigt kontakt med kommunen för att få veta vad som gäller. Det finns dock inga kommunala tomter i Söderbykarl.

De centrala delarna av Söderbykarl har kommunalt vatten och avlopp. I övrigt gäller enskilda anläggningar, antingen egen eller delad med grannar.

För närvarande finns privata byggplaner med ett antal villor i anslutning till det befintliga villaområdet väster om kyrkan och skolan. De nya tomterna ligger längst i nordväst, alldeles i anslutning till elljusspåret, skogen och åkrarna i Norrby by.

Avstyckade privata tomter till försäljning hittar du under rubriken Tomter i menyn här
till vänster.