Här finns vi

Söderbykarls ”centrum” ligger ca 1,7 mil norr om Norrtälje, utefter väg 76 och 283.

Söderbykarl är större än du tror. Socknen avgränsas i nordväst av sjön Närdingen.
Längst i öster når socknen Bagghusfjärden vid Norra Rörvik.  I söder sträcker den sig till Svanberga och sjön Erken.


Kontakta oss

Vad behöver göras för att Söderbykarl ska bil ännu bättre? Vad är viktigt för dig?
Vi är tacksamma för idéer och synpunkter. Om du har tips på något som händer i byn som vi borde ta med här, hör gärna av dig till johanna@wanderingliving.com.

För generella funderingar maila oss på utvecklingsgruppen@soderbykarl.se eller ta direkt kontakt med någon av oss nedan. 

 

Styrelsen

Funktion         Namn                    Telefon            Mobil                  email

Ordförande:              Per-Erik Wilén                 0176-27 01 73          076-886 56 82               pemw@telia.com


Vice ordförande:       Arne Theorin                                                       072-719 00 25                arnetheorin40@telia.com


Kassör:                     Anette Höglund-Wilén       0176-27 01 73          070-972 94 59                hoglund-wilen@etanet.se


Sekreterare:              Anita Theorin                                                      073-427 00 55               atheorin@icloud.se


Ledamot:                  Lena Malm                         0176-270160            070-849 09 91                  lena.s _m@hotmail.com


Suppleant:                  Jörgen Gustavsson                                             jorgen.gustavsson@gmail.com


Suppleant:                  Ove Eriksson                                                    0706-66 42 10