Kommunikationer

Bussförbindelser

Från Söderbykarl finns utmärkta bussförbindelser till Norrtälje och Stockholm.
De busslinjer som passerar är 636/637 mot Elmsta och Björkö/Singö,
samt 641 mot Hallstavik.
Läs mer på www.sl.se.


Bredband

Bredband (ADSL) finns utbyggt i hela Söderbykarl och du kan få anslutning
bland annat via Telia.

IP-telefoni går förstås att få, och mobilt bredband fungerar på de allra flesta ställen i
Söderbykarl.