Historik

År 1796 slogs Söderby och Karls socknar samman och Söderby-Karls socken bildades. Söderbykarl, som namnet numera stavas, ligger i hjärtat av Roslagen med utmärkta kommunikationer till Norrtälje 1,7 mil, Uppsala 6 mil och Stockholm 8 mil.

Åren 1983-2005 ökade innevånarantalet med 28 % och det pekar fortfarande uppåt. Söderbykarls är till storleken 116 km2 varav land 108 km2.

Landskapet är rikt varierat med åkrar, ängar, skogar och vattendrag. Detta gör att både växter och djur trivs. Älg, rådjur och vildsvin är vanligt förekommande. Här häckar även havsörn och trana.

Socknen har flera naturvårdsreservat, bland annat Vågsjöns och Norrmarjumsmossens naturvårdsområden. Ett trettiotal sjöar finns i socknen varav flera inbjuder till fiske och bad.

Här har varit befolkat flera tusen år, vilket de över 1900 fornlämningar man funnit vittnar om. Från bronsåldern finns 325 rösegravar, 40 gravfält från äldre och yngre järnåldern, tre fornborgar, en runsten, kyrkoruin från medeltiden och Sankt Karlungs källa.

I museet på Erikskulle hembygdsgård förvaras Viksbåten, det enda svenska fyndet av en mindre relativt väl bevarad båt från vikingatiden.

Största ort är Söderbykarl, där socknens kyrka (före detta Söderby kyrka) är belägen. Ursprungligen stod här en träkyrka som uppförts invid den viktiga vattenleden mellan Norrtäljeviken och Söderby. Den nuvarande kyrkan byggdes under början av 1300-talet.

Bara ett stenkast från kyrkan ligger Söderbykarls skola, en F-6 skola med dagis i direkt anslutning.

I Söderbykarl ligger idrottsföreningens fotbollsplaner. Elljusspår finns. Söderbykarls socken erbjuder ett rikt friluftsliv.