Föreningsliv

Föreningslivet blomstrar! Här finns föreningar och organisationer för både ung som gammal med olika intressen. Länka dig fram eller kontakta någon i Utvecklingsgruppen så hjälper vi dig med att etablera den första kontakten.


Bygdegårdsföreningen Nyby kapell
På annandag jul 2008 övertog den nybildade föreningen kapellet från Söderbykarls församling till priset av en krona. En aktiv bygdegård med syfte till att öka bygdens sammanhållning. Kapellet använd bl.a. som fritidsgård, café, musikkvällar m.m.

LRF – Lantbrukarnas Riksförbund
LRF är en intresse- och företagarorganisation med lokalavdelning i Söderbykarl. LRF verkar bl.a. för landsbygdens företagande inom ”den gröna näringen” såsom jord- och skogsbruk och trädgårdsnäring.

Röda Korset
En opartisk organisation med lokal verksamhet vars mål är att förhindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår. Söderbykarlskretsen bedriver insamlingar och tar emot gåvor till katastrofinsatser och behövande, arrangerar div. aktiviteter såsom soppluncher, adventskaffe och tillverkar babypaket.

Svenska kyrkan
Söderbykarl ingår i Estuna-Söderbykarls församling som tillhör Söderbykarls pastorat. En aktiv församling med bl.a. körer, syförening, barn och ungdomsverksamhet såsom miniorer och juniorer.

Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening / Erikskulle
Föreningen är Stockholms läns äldsta hembygdsförening och bildades redan 1918. Man driver Erikskulle hembygdsgård och museum där man visar föremål och byggnader från stenålder till modern tid. Där finns också den unika vikingabåten från mitten av 1000-talet, Viksbåten.

Söderbykarls idrottsförening
Idrottsföreningens huvudverksamhet är fotboll, men där finns också exempelvis en grupp terränglöpare. Man har ett elljusspår med slinglängd 1,3 resp. 2,5 kilometer i kuperad skogsterräng. På vintern anläggs ett skidspår och is på hockeyrinken om vädret tillåter.

Söderbykarls utvecklingsgrupp
En ideell förening med syfte att bidra till en positiv utveckling av Söderbykarl genom samverkan mellan kommun, skola, företag, boende och ideella grupperingar. Föreningen skall sträva efter att stärka Söderbykarls attraktionskraft lokalt, besöksmässigt och som etableringsort för inflyttning och företagande.