Älmstadalen - ett almedalen i miniatyr

Den 30 augusti kommer kommunens ledande politiker till Elmsta Park. I korta anföranden om tio minuter kommer de att berätta varför vi ska rösta på just deras parti. De är ombedda att tala fritt ur hjärtat men med tonvikt på Väddöbygden. Det blir också möjligt att ställa frågor till och att föra samtal med politikerna. Till Väddöbygden räknas i det här sammanhanget både Singö, Grisslehamn, Björkö-Arholma och Söderbykarl. Utöver politik blir det musik, servering, ponnyridning mm. 

Så här ser programmet ut i korthet:

12:45 Väddö Havsband spelar
13:00 Gösta Krön hälsar alla välkomna
13:10 Ingmar Ögren, Sverigedemokraterna
13:25 Berit Jansson, Centerpartiet
13:40 Hans Lifsten, Kristdemokraterna
13:55 Anders Fransson m.fl., ROOP
14:10 Väddö Havsband spelar
14:30 Magnus Malmsten, Landsbygdspartiet
14:45 Ulrika Falk, Socialdemokraterna
15:00 Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet
15:15 Väddö Havsband spelar
15:35 Mats Wedberg, Miljöpartiet
15:50 Karin Karlsbro, Folkpartiet
16:05 Kjell Jansson, Moderaterna
16:20 Avslutning


Konferencier: Jim Nilsson
Servering i parken: Kanalcaféet
Musik: Jörgen Toresson m.fl.
Ljud: Curt Jansson
Ponnyridning: Camilla Holgersson
Arrangörer: Söderbykarls Utvecklingsgrupp, Grisslehamns Intresseförening, Björkö- Arholma Hembygdsförening och Framtid Älmsta